Øg indtjening uden store nye investeringer på malkekvægsbesætning

Resultater på 3 år

 • 25 % fremgang i ydelse (+2.006 kg EKM/årsko)
 • Reproduktionseffektivitet hos køer forbedret fra 0,19 til 0,30
 • Reproduktionseffektivitet hos kvier forbedret fra 0,16 til 0,58
 • Alder hos kælvekvier reduceret med 1,9 måneder med mindre spredning

Banken ønskede en bedre indtjening for fortsat at finansiere denne kvægdrift. Opgaven skulle løses med udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer og uden større nye investeringer.

CMS gik til opgaven med et sundheds- og produktionsrådgivningsforløb henover tre år.

Selve forløbet

Forløbet startede med, at vi besøgte landmanden for at tale med ham og sine ansatte. Samtidig gennemgik vi besætningen og analyserede en række relevante data fra DMS ved hjælp af værktøjer som Veterinær Produktions Analyse, Simherd m.fl.

Alt dette resulterede i en rapport, hvori landmanden fik konkrete forslag til ændringer og forbedringer. Efterfølgende stod CMS for løbende opfølgning, hvor vi med jævne mellemrum besøgte landmanden for at sikre, at implementeringen af de valgte ændringer forløb planmæssigt.

Vores fokus

For at løse kundens opgave, ønskede vi at:

 • Vurdere potentialet i besætningen i forhold til ledelse, produktionsanlæg, besætningsdyr, sundhed-velfærd-produktion og økonomi

 • Opstille nye mål og udarbejde handlingsplaner for at nå målene

 • Sikre løbende opfølgning via korrekt dokumentation.

_______________________

Det er vores erfaring at konsekvent og tidsbestemt opfølgning er afgørende for at målsætninger bliver indfriet. Derfor er det en naturlig del af enhver opgave, at CMS følger op gennem både fysiske besøg på gården og Skype-møder – typisk hver eller hver anden måned. På den måde kan vi reagere proaktivt allerede tidligt i processen, hvis noget går i den forkerte retning.

_______________________

Fire konkrete forslag

I dette tilfælde nåede CMS frem til, at besætningens resultat henover de næste fem år kunne forbedres med 2,6 millioner kroner.

For at nå disse resultater, anbefalede vi landmanden at arbejde målrettet med følgende fire områder:

 • Eksisterende ko-materiale
  En engangsudskiftning hvor de 20 ringeste køer sendes til slagtning og erstattes af 20 indkøbte kælvekvier. Det gør vi for at hæve besætningens potentiale.

 • Klovsundhed
  Tidligere behandling af klovlidelser og regelmæssige klovbeskæringer. Det anbefaler vi for at mindske styrken af både hudrelaterede klovlidelser (Digital Dermatitis, klovbrandbyld) og hornrelaterede klovlidelser (såleblødning/-sår, hul væg mm) samt reducere ko-dødeligheden.

 • Reproduktion hos køer og kvier
  Højere insemineringsprocent og repro-effektivitet samt lavere alder ved første kælvning med mindre spredning på kælvningsalderen for at forbedre grundlaget for en højere ydelse

 • Sundhed opdræt
  Forbedret fodring/pasning og højere sundhed for at reducere kalvedødeligheden og sikre en højere tilvækst samt ydelse i første laktation (+1 kg EKM).

En tilfreds kunde

Hos CMS er vi glade for samarbejdet og tilfredse med de realiserede resultater. Det samme er vores kunde, som er vendt tilbage med følgende udtalelse:

”Før samarbejdet med CMS, havde vi massive problemer i besætningen. Vi var ramt af sygdom i vores kvægbesætning, og manglede nogen til at hjælpe os på rette kurs, hvor vi skulle starte for at komme ud af den onde spiral vi var havnet i.

CMS startede med at lytte til vores udfordringer, og derefter systematisk gennemgå besætningen og arbejdsgange, hvorpå de kom med flere indsatsområder med individuelle løsningsmodeller med flere delmål for bedriften. En af indsatsområderne var øget reproduktion, og løsningsforslag til dette. Det tog os to år, hvor vi løbene forbedrede resultaterne og nåede vores mål og efterfølgende kunne prale af at ende som repromester i vores reprokreds.

Et andet stort indsatsområde var klovene. Her tog CMS fat i en ekspert fra Seges, som kom herned og fulgte en klovbeskæring, analyserede udfordringerne, og kom med en række anbefalinger til os, der ville hjælpe os at få styr på klovene. Vi gik fra ca. 50 % Digital Dermatitis til nuværende cirka tre procent i besætningen.

CMS lærte os, at systematik og vedholdenhed lønner sig, og det bruger vi stadig på daglig basis.”

Kontakt Hielke Wiersma

“Jeg uddyber gerne ovennævnte og arrangerer eventuelt et fortroligt møde, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere bundlinjen i din bedrift.”